Brev från
trädgårdsmästaren

Trädgården hos oss
ska fungera såväl som en
vilsam bakgrund för en
avkopplande lunch, likväl
som en festlig inramning
till en klubbkväll.

Trädgårdsmiljön och våra planteringar är ett viktigt signum för Mälarpaviljongen och vi lägger stor vikt vid att den ständigt utvecklas och speglar säsongens skiftningar. Trädgården hos oss ska fungera såväl som en vilsam bakgrund för en avkopplande lunch, likväl som en festlig inramning till en klubbkväll.

För den trädgårdsintresserade hoppas vi också att ett besök kan inspirera, ge tips på växter och kompositioner, till den egna trädgården/balkongen/blomsterbuketten.

Vi är nyfikna och letar efter såväl spännande nyheter som mer välkända och odlingsvärda växter. Med buskar, perenner, säsongs-, krukväxter och snittblommor försöker vi skapa miljöer i ständig förändring. Det ska vara spännande för er besökare att återkomma för att se vad som hänt/börjat blomma sedan sist.

Mälarpaviljongen som social mötesplats knyter an till det park-/stadsplaneideal som formade parkstråket längs Norr Mälarstrand under tidigt 1940-tal.En av aspekterna vid anläggandet var att göra parken lättillgänglig för stadens invånare och att skapa sociala platser för samvaro. Amfiteatern i Rålambshovsparken utgör ett sådant exempel, Mälarpaviljongens strandcafé ett annat. 

Inne på vårt område är delar av den ursprungliga anläggningen ännu bevarad i cafébyggnaden med sin serveringsbrygga åt väster samt inte minst paviljongsbyggnaden ute i vattnet, med sin bro och gångaxel som ansluter till parkstråket. 

Vad det gäller växtligheten användes i största mån inhemskt växtmaterial vid anläggandet. Dels var det en del av formspråket att skapa en stiliserad natur-dels var det under krigsåren begränsad tillgång på plantskoleväxter. Sannolikt härrör bland annat det karaktärsfulla pilträdet vid paviljongen från ursprungs-anläggningen, liksom pestskråpens parasoll-lika blad i vattenbrynet.

Det gamla strandcaféet med sin serveringsbrygga, paviljongen och caféområdet på land, de tre pråmarna och gatuhörnet uppe vid The Green Queen har gett oss möjlighet att skapa flera spännande trädgårdsrum. Bland de olika områdena, vart och ett med sin specifika karaktär och färgskala, hoppas vi att alla ska kunna hitta sin favoritplats!

/Mikael Pålsson,
Trädgårdsmästare på Mälarpaviljongen.

Trädgården hos oss
ska fungera såväl som en
vilsam bakgrund för en
avkopplande lunch, likväl
som en festlig inramning
till en klubbkväll.

Trädgårdsmiljön och våra planteringar är ett viktigt signum för Mälarpaviljongen och vi lägger stor vikt vid att den ständigt utvecklas och speglar säsongens skiftningar. Trädgården hos oss ska fungera såväl som en vilsam bakgrund för en avkopplande lunch, likväl som en festlig inramning till en klubbkväll.

För den trädgårdsintresserade hoppas vi också att ett besök kan inspirera, ge tips på växter och kompositioner, till den egna trädgården/balkongen/blomsterbuketten.

Vi är nyfikna och letar efter såväl spännande nyheter som mer välkända och odlingsvärda växter. Med buskar, perenner, säsongs-, krukväxter och snittblommor försöker vi skapa miljöer i ständig förändring. Det ska vara spännande för er besökare att återkomma för att se vad som hänt/börjat blomma sedan sist.

Mälarpaviljongen som social mötesplats knyter an till det park-/stadsplaneideal som formade parkstråket längs Norr Mälarstrand under tidigt 1940-tal.En av aspekterna vid anläggandet var att göra parken lättillgänglig för stadens invånare och att skapa sociala platser för samvaro. Amfiteatern i Rålambshovsparken utgör ett sådant exempel, Mälarpaviljongens strandcafé ett annat. 

Inne på vårt område är delar av den ursprungliga anläggningen ännu bevarad i cafébyggnaden med sin serveringsbrygga åt väster samt inte minst paviljongsbyggnaden ute i vattnet, med sin bro och gångaxel som ansluter till parkstråket. 

Vad det gäller växtligheten användes i största mån inhemskt växtmaterial vid anläggandet. Dels var det en del av formspråket att skapa en stiliserad natur-dels var det under krigsåren begränsad tillgång på plantskoleväxter. Sannolikt härrör bland annat det karaktärsfulla pilträdet vid paviljongen från ursprungs-anläggningen, liksom pestskråpens parasoll-lika blad i vattenbrynet.

Det gamla strandcaféet med sin serveringsbrygga, paviljongen och caféområdet på land, de tre pråmarna och gatuhörnet uppe vid The Green Queen har gett oss möjlighet att skapa flera spännande trädgårdsrum. Bland de olika områdena, vart och ett med sin specifika karaktär och färgskala, hoppas vi att alla ska kunna hitta sin favoritplats!

/Mikael Pålsson,
Trädgårdsmästare på Mälarpaviljongen.